claushoffmann.dk

Succesfulde digitale strategier er forretningsdrevet

Uanset hvor virksomheden er i strategiprocessen, kan ny viden fra claushoffmann.dk give virksomheden mulighed for at se på sig selv og givne problemstillinger med friske øjne.
Med claushoffmann.dk får du adgang til mere end 10 års erfaring med afdækning og udnyttelse af potentialet ved digitalisering
. Herunder skabelsen af en af Danmarks største salgssucceser på internettet, vinder af "Det Gyldne@" & "E-handelspris".

 formlsbestemte-business  

En digital strategi skal være med til at flytte fokus fra teknologi til forretning, ved at forholde sig til den forretningsstrategi, der er lagt for virksomheden. Der skal skabes sammenhæng mellem virksomhedens forretning, dens interne og eksterne processer og digitale løsninger for at sikre at potentialet bliver forløst.

Formålet med strategiplanen er at skabe de bedste betingelser for at ledelsen kan træffe de nødvendige kvalificerede beslutninger, altså en plan der kan guide ledelsen i beslutningsprocessen.

Ofte opleves en strategiplan som værende ukonkret og dermed uden mulighed for at støtte ledelsen.
 
Er de digitale kompetencer og forudsætninger tilstrækkelige i virksomheden til at skabe det bedste beslutningsgrundlag?
• Hvem har dem
• Har de tyngde? På hvilket organisatorisk niveau?
• Har de visioner? Tværorganisatorisk eller eget område? 
 
Typisk faldgruber - derfor ekstern rådgivning
• Virksomhederne ved ikke hvad de vil have
• Strategien ender med at defineres af et umiddelbart behov
• Udgangspunktet er den teknologi der kendes
• Det ender med en Ø

Få del i min viden:

Rådgivningen er baseret på mere end 20 års erfaring fra kunde og bureausiden, som bestyrel-
sesmedlem, forretningsudviklingsdirektør, salgsdirektør, e-businesschef, strategi-
udviklingschef, kundecenterchef mm.

claushoffmann.dk´s rådgivning udbydes via
INOPI A/S - forbinder mennesker digitalt
Claus Hoffmann, Direktør- COO
Mail: postkasse@claushoffmann.dk

Telefon: 23 36 16 80

 

Viden giver resultater

Har brugt mine kompetencer til:

- Skabelsen af en af Danmarks største salgssucceser på internettet
- Vinder af "Det Gyldne@" & "E-handelspris"
- Opbygningen af Danmarks bedste kundecenter
- Vinder af "Danmarks bedste kundecenter" 3 år i træk
- Opnået markant forbedrede salgsresultater via indførelse af e-learning/blended learning.
- Skrevet til Børsens Ledelseshåndbog om Balanced Scorecard

Sagt om mig & min viden

Claus er god til at lytte aktivt ved opstart på en opgave. Han er en kompetent og kreativ analytiker, som med stærk empati understøtter arbejdet med at finde realistiske løsninger. Han er flittig og præcis, og overholder alle indgåede aftaler.
Claus er meget behagelig at arbejde sammen med, har god humor og er imødekommende – uden at tabe sin integritet.

Leif Chr. Mikkelsen
Direktør, Team Copenhagen