claushoffmann.dk

Strategiproces

Uanset hvor virksomheden er i strategiprocessen, kan ny viden fra claushoffmann.dk give virksomheden mulighed for at se på sig selv og givne problemstillinger med friske øjne.
Hertil kommer
støtte og gode råd eller vejledning til din strategiproces.
 
Strategien skal være med til at rette fokus på forretningen, ved at forholde sig til den virkelighed virksomheden er en del af på kort og langt sigt. Den skal skabe sammenhæng mellem virksomhedens forretning, dens interne/eksterne processer og digitale løsninger, for at sikre at potentialet bliver forløst.

En god strategiplan skaber de bedste betingelser for, at ledelsen kan træffe de nødvendige kvalificerede beslutninger. Altså en plan der kan guide ledelsen i beslutningsprocessen. 

Ofte opleves en strategiplan som værende ukonkret og dermed uden mulighed for at støtte ledelsen:
 
Er de strategiske kompetencer og forudsætninger tilstrækkelige i organisationen til at skabe det bedste beslutningsgrundlag?
• Hvem har dem
• Har de tyngde? På hvilket organisatorisk niveau?
• Har de visioner? Tværorganisatorisk eller eget område? 
 
Typiske faldgruber - derfor ekstern rådgivning
• Virksomhederne glemmer at definere sine succeskriterier, f.eks i form af KPI'er og Balanced Scorecard
• Strategien ender med at defineres af et umiddelbart behov og en selvforstærkende nutid 
• Udgangspunktet er den teknologi der kendes
• Det ender med en Ø

Få del i min viden:

Rådgivningen er baseret på mere end 20 års erfaring fra kunde og bureausiden, som bestyrel-
sesmedlem, forretningsudviklingsdirektør, salgsdirektør, e-businesschef, strategi-
udviklingschef, kundecenterchef mm.

claushoffmann.dk´s rådgivning udbydes via
INOPI A/S - forbinder mennesker digitalt
Claus Hoffmann, Direktør- COO
Mail: postkasse@claushoffmann.dk

Telefon: 23 36 16 80

 

Viden giver resultater

Har brugt mine kompetencer til:

- Skabelsen af en af Danmarks største salgssucceser på internettet
- Vinder af "Det Gyldne@" & "E-handelspris"
- Opbygningen af Danmarks bedste kundecenter
- Vinder af "Danmarks bedste kundecenter" 3 år i træk
- Opnået markant forbedrede salgsresultater via indførelse af e-learning/blended learning.
- Skrevet til Børsens Ledelseshåndbog om Balanced Scorecard

Sagt om mig & min viden

Det har været udviklende, konsekvent, inspirerende og motiverende at samarbejde med Claus Hoffmann, som jeg giver mine bedste anbefalinger som partner i en forandrings- og udviklingsproces. 


Susanne Stærk
Direktør MIT Basic