claushoffmann.dk

Strategiproces

Uanset hvor virksomheden er i strategiprocessen, kan ny viden fra claushoffmann.dk give virksomheden mulighed for at se på sig selv og givne problemstillinger med friske øjne.
Hertil kommer
støtte og gode råd eller vejledning til din strategiproces.
 
Strategien skal være med til at rette fokus på forretningen, ved at forholde sig til den virkelighed virksomheden er en del af på kort og langt sigt. Den skal skabe sammenhæng mellem virksomhedens forretning, dens interne/eksterne processer og digitale løsninger, for at sikre at potentialet bliver forløst.

En god strategiplan skaber de bedste betingelser for, at ledelsen kan træffe de nødvendige kvalificerede beslutninger. Altså en plan der kan guide ledelsen i beslutningsprocessen. 

Ofte opleves en strategiplan som værende ukonkret og dermed uden mulighed for at støtte ledelsen:
 
Er de strategiske kompetencer og forudsætninger tilstrækkelige i organisationen til at skabe det bedste beslutningsgrundlag?
• Hvem har dem
• Har de tyngde? På hvilket organisatorisk niveau?
• Har de visioner? Tværorganisatorisk eller eget område? 
 
Typiske faldgruber - derfor ekstern rådgivning
• Virksomhederne glemmer at definere sine succeskriterier, f.eks i form af KPI'er og Balanced Scorecard
• Strategien ender med at defineres af et umiddelbart behov og en selvforstærkende nutid 
• Udgangspunktet er den teknologi der kendes
• Det ender med en Ø

Få del i min viden:

Rådgivningen er baseret på mere end 20 års erfaring fra kunde og bureausiden, som bestyrel-
sesmedlem, forretningsudviklingsdirektør, salgsdirektør, e-businesschef, strategi-
udviklingschef, kundecenterchef mm.

claushoffmann.dk´s rådgivning udbydes via
INOPI A/S - forbinder mennesker digitalt
Claus Hoffmann, Direktør- COO
Mail: postkasse@claushoffmann.dk

Telefon: 23 36 16 80

 

Viden giver resultater

Har brugt mine kompetencer til:

- Skabelsen af en af Danmarks største salgssucceser på internettet
- Vinder af "Det Gyldne@" & "E-handelspris"
- Opbygningen af Danmarks bedste kundecenter
- Vinder af "Danmarks bedste kundecenter" 3 år i træk
- Opnået markant forbedrede salgsresultater via indførelse af e-learning/blended learning.
- Skrevet til Børsens Ledelseshåndbog om Balanced Scorecard

Sagt om mig & min viden

Claus er god til at lytte aktivt ved opstart på en opgave. Han er en kompetent og kreativ analytiker, som med stærk empati understøtter arbejdet med at finde realistiske løsninger. Han er flittig og præcis, og overholder alle indgåede aftaler.
Claus er meget behagelig at arbejde sammen med, har god humor og er imødekommende – uden at tabe sin integritet.

Leif Chr. Mikkelsen
Direktør, Team Copenhagen