claushoffmann.dk

Individuel sparring og rådgivning

Har du brug for en professionel sparringspartner?

En, der lytter, udfordrer og giver dig mulighed for refleksion og stillingtagen?

Målet er at give dig professionel sparring, råd og vejledning i en given problemstilling,  f.eks. ved at give dig mulighed for, at du kan se på sig selv, dine kompetencer og erfaringer med friske øjne.

Med udgangspunkt i dit sparringsbehov benytter jeg min erhvervserfaring og min viden fra uddannelser og kurser indenfor bestyrelsesarbejde, salg, strategi og ledelse, samt personlighedspsykologi, socialpsykologi, sociologi og filosofi.

Tim Mondorf:
I’ve relied heavily on Claus’ advise on several occasions where he has made a clear difference.
Claus has business acumen, deep coaching skills and executive management experience.
He has deep client insight into a number of sectors ranging from retail and ecommerce to energy.
I can only give him my warmest recommendations. 

Rikke Godthjælp:
 “Claus er et særligt menneske med en særlig indsigt i den menneskelige natur, når det kommer til udvikling af potentiale. Han er fantastisk til at guide dig uden at lægge dig ord i munden. Det giver tryghed til at dykke dybt, tænke stort og finde en realistisk plan, retning og struktur på én gang.
Claus stiller de spørgsmål, der får mig til at finde rundt i tanker, der ellers kan være rodede og uoverskuelige. Derved finder jeg den vej, der giver overblik og indre ro, hvilket er rigtig vigtigt, hvis der skal skabes en overordnet plan i en ellers lille virksomhed som min. Ja vel i en hvilken som helst virksomhed"

læs flere udtalelser om personen Claus Hoffmann på
http://www.linkedin.com/profile/view?id=2673670&trk=tab_pro

 

Få del i min viden:

Rådgivningen er baseret på mere end 20 års erfaring fra kunde og bureausiden, som bestyrel-
sesmedlem, forretningsudviklingsdirektør, salgsdirektør, e-businesschef, strategi-
udviklingschef, kundecenterchef mm.

claushoffmann.dk´s rådgivning udbydes via
INOPI A/S - forbinder mennesker digitalt
Claus Hoffmann, Direktør- COO
Mail: postkasse@claushoffmann.dk

Telefon: 23 36 16 80

 

Viden giver resultater

Har brugt mine kompetencer til:

- Skabelsen af en af Danmarks største salgssucceser på internettet
- Vinder af "Det Gyldne@" & "E-handelspris"
- Opbygningen af Danmarks bedste kundecenter
- Vinder af "Danmarks bedste kundecenter" 3 år i træk
- Opnået markant forbedrede salgsresultater via indførelse af e-learning/blended learning.
- Skrevet til Børsens Ledelseshåndbog om Balanced Scorecard

Sagt om mig & min viden

Grundet sin store videbegærlighed, oprigtige interesse for internetteknologi og sin tid som overordnet ansvarlig for eBusiness og kundecenter hos Hydro Texaco, anser jeg Claus som en af de personer i Danmark, der har størst viden om digitaliseringsmuligheder og – begrænsninger i større organisationer (især indenfor salg, marketing, kundeservice og intern kompetenceudvikling). 


Jannik Liedner
Adm. Direktør, Lifted A/S