claushoffmann.dk

Tip til firmapolitik på sociale medier

Mange virksomheder blander sig ikke i hvordan deres medarbejder håndtere private e-mails og telefonopkald i arbejdstiden, men hvad med brugen af de sociale medier?  

Med mere end 3 millioner danske profiler på facebook og et stigende brug af linkedin, er det værd at overveje om den adfærd medarbejderne har, skaber nye problemstillinger man bør tage hensyn til, ikke kun i arbejdstiden men også i privat regi. 

Indholdet af en firmapolitik på dette område bør variere, så det tager højde for virksomhedens kultur og behov. Det gælder om, at bevare det gennem mange år oparbejdede tillidsforhold mellem medarbejdere og virksomhed. 

Via en stillingtagen til 7 områder i en firmapolitik på området, kan man fra starten sikre en god adfærd på sociale medier: 

1. Sociale medier i arbejdstiden

 - Skal man lave et forbud, en daglig tidsgrænse eller lade det være op til medarbejderne selv? 

2. Ven med chefen

- Er det ok, at afvise venneanmodninger fra kollegaer og chef, for at adskille privat- og arbejdsliv. 

3. Privatlivsindstillinger

- Hvis medarbejderne alligevel ønsker at være forbundet med kollegaer og chef, så overvej at benytte privatlivsindstillinger, som kan sikre en differentiering af måden, man er forbundet på. 

4. Fortrolige oplysninger

- Der har altid været et fortroligheds forhold mellem medarbejderne og virksomheden.

Hvad betragtes normalt som fortrolige produkt-, kunde- og firmaoplysninger?

Lad være med at dele disse på de sociale medier. 

5. Gennemsigtighed

- Den største ændring opstår hvis medarbejderne udtaler sig om branchespecifikke emner på de sociale medier. Her er det god ”stil” at fortælle at man arbejder i branchen, men skriver på egne vegne som privat person. På samme måde som et læserbrev i en lokalavis bør håndteres. 

6. Omtanke

- Hvis medarbejderne omtaler deres arbejdsplads dårligt, kan det anses som illoyalitet og er fyringsgrund?

7. Sprogbrug

- Et ordentligt sprogbrug er afgørende, da kollegaer, chefer og konkurrenter frit kan følge med i diskussionsfora, på blogs og på de mange sociale netværk. Tag udgangspunkt i din mailpolitiks håndtering af sprogbrug, så der sikres en fælles politik på dette område.

Med web 2.0 er vi som virksomheder på vej til at agere socialt på nettet, og socialbusiness bliver en større og større del af hverdagen nu og i fremtiden. Så hvorfor ikke opfordre sine medarbejdere til at bruge sociale medier på arbejdspladsen, da sociale medier kan bruges effektivt til at dele faglig viden, finde arbejdsnetværk, chatte med kollegaer om konkrete problemstillinger, markedsføre, sælge og til at skabe sammenhold på arbejdspladsen. 

Med en firmapolitik på området kan en virksomhed komme i gang med den rigtige adfærd i social business, og straks udnytte sociale mediers muligheder i åbne netværks som  f.eks. linkedin og facebook, og lukkede netværk som f.eks. IBM Connections.

Få del i min viden:

Rådgivningen er baseret på mere end 20 års erfaring fra kunde og bureausiden, som bestyrel-
sesmedlem, forretningsudviklingsdirektør, salgsdirektør, e-businesschef, strategi-
udviklingschef, kundecenterchef mm.

claushoffmann.dk´s rådgivning udbydes via
INOPI A/S - forbinder mennesker digitalt
Claus Hoffmann, Direktør- COO
Mail: postkasse@claushoffmann.dk

Telefon: 23 36 16 80

 

Viden giver resultater

Har brugt mine kompetencer til:

- Skabelsen af en af Danmarks største salgssucceser på internettet
- Vinder af "Det Gyldne@" & "E-handelspris"
- Opbygningen af Danmarks bedste kundecenter
- Vinder af "Danmarks bedste kundecenter" 3 år i træk
- Opnået markant forbedrede salgsresultater via indførelse af e-learning/blended learning.
- Skrevet til Børsens Ledelseshåndbog om Balanced Scorecard

Sagt om mig & min viden

Grundet sin store videbegærlighed, oprigtige interesse for internetteknologi og sin tid som overordnet ansvarlig for eBusiness og kundecenter hos Hydro Texaco, anser jeg Claus som en af de personer i Danmark, der har størst viden om digitaliseringsmuligheder og – begrænsninger i større organisationer (især indenfor salg, marketing, kundeservice og intern kompetenceudvikling). 


Jannik Liedner
Adm. Direktør, Lifted A/S