claushoffmann.dk

e-learning - målrettet læring til færre midler

Når e-learning bliver til blended learning forbedres bundlinien, via effektiv, målbar, differentieret og integreret læring.
claushoffmann.dkblendedlearning

 

Case: E-learning fik salget op med 70%

Potentialet ved at benytte e-learning er stort og uudnyttet. Jeg har selv udarbejdet flere e-learnings forløb med gode resultater. Et af dem kan du møde på Bussines.dk:

Salget voksede med 70 procent, efter at virksomheden havde sat sine medarbejdere i kundecentret på salgskursus foran skærmen. E-learning virker, hvis man tænker det ind i helheden og bruger virkelige situationer, lyder erfaringen. Læs mere

En større beskrivelse af e-learning projektet kan læses i en rapport fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling udarbejdet af Rambøll Management. 

Få del i min viden:

Rådgivningen er baseret på mere end 20 års erfaring fra kunde og bureausiden, som bestyrel-
sesmedlem, forretningsudviklingsdirektør, salgsdirektør, e-businesschef, strategi-
udviklingschef, kundecenterchef mm.

claushoffmann.dk´s rådgivning udbydes via
INOPI A/S - forbinder mennesker digitalt
Claus Hoffmann, Direktør- COO
Mail: postkasse@claushoffmann.dk

Telefon: 23 36 16 80

 

Viden giver resultater

Har brugt mine kompetencer til:

- Skabelsen af en af Danmarks største salgssucceser på internettet
- Vinder af "Det Gyldne@" & "E-handelspris"
- Opbygningen af Danmarks bedste kundecenter
- Vinder af "Danmarks bedste kundecenter" 3 år i træk
- Opnået markant forbedrede salgsresultater via indførelse af e-learning/blended learning.
- Skrevet til Børsens Ledelseshåndbog om Balanced Scorecard

Sagt om mig & min viden

Grundet sin store videbegærlighed, oprigtige interesse for internetteknologi og sin tid som overordnet ansvarlig for eBusiness og kundecenter hos Hydro Texaco, anser jeg Claus som en af de personer i Danmark, der har størst viden om digitaliseringsmuligheder og – begrænsninger i større organisationer (især indenfor salg, marketing, kundeservice og intern kompetenceudvikling). 


Jannik Liedner
Adm. Direktør, Lifted A/S